INLEIDING

De stichting Frank van der Wal Fonds is in 2011 opgericht om een wens van de op 22 april 2017 overleden Frank van der Wal uit te voeren. Doelstelling is om in Apeldoorn en omgeving en op Schiermonnikoog, waar Frank regelmatig verbleef, tot 2027 culturele evenementen te (laten) organiseren. Hiervoor is vermogen aan de stichting gelegateerd. De ruime doelomschrijving zal worden ingekaderd door de interesses van wijlen Frank van der Wal en het beleid van het bestuur. Dit betrof en betreft onder meer: orkest de Ereprijs, smartlappen, kamermuziek, literatuur (incl. po√ęzie), cabaret en amateurkunst

De stichting reageert in beginsel niet op aanvragen om ondersteuning. Initiatieven zullen uitgaan van het Fonds. De evenementen zullen iets moeten toevoegen aan het culturele aanbod. Experts en vrijwilligers worden hiervoor benaderd.

ORGANISATIE

De rechtsvorm van de organisatie is een stichting. Deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53495950, het RSIN is 850901649. De stichting heeft de status van een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het postadres is Burg. Tutein Noltheniuslaan 9, 7316BD Apeldoorn, het e-mailadres: info@frankvanderwalfonds.nl


BESTUUR

Mario van Lee, voorzitter

Jan Schut, penningmeester/secretaris

Netty Vink-Blijleven, lid


DONATIES

Donaties worden zeer op prijs gesteld. De bankrekening van de stichting is NL60FVLB0226 8502 18

Het vermogen van de stichting wordt aangewend om tot 2027 culturele evenementen te organiseren in Apeldoorn en omgeving. De verkregen geldmiddelen worden zoveel mogelijk duurzaam belegd.

Hier vind je de laatste staat van baten lasten, beleidsplan en activiteitenoverzicht van het Fonds.